Thursday, 18 March 2010

Pagbigyan Muna ang Isang AI Tsumenelin

Ang aking napaka-precious na paghanga at pinagaagawang pagkahumaling ay mapupunta ngayon kay...

SIOBHAN MAGNUS!

Grabe, para akong kinidlatan ng limang libong ulit sa rendition niya ng Paint It Black ng Rolling Stones kagabi sa performance show ng American Idol. Ibang level si ate! Bet na bet na bet!

Isasama ko na rin sa listahan ang mga sumusunod:

Casey James. Kailangan pa bang itanong kung bakit? Naglalawa na. Lawa-lawaang ooh la la la!

Crystal Bowersox. Ibang level din si ate ko. Nagsusumigaw na winner ang kaniyang arrive at style.

Bow.

No comments:

Post a Comment

Napa-echos ka ba? Anong mae-echos mo?