Saturday, 26 February 2011

Nang Minsan Kong Subukang Maging Poet at Artist All At The Same Time


Ang tawag dito ay ang ang pagbulwak ng nagsusumigaw na mga frustration!


No comments:

Post a Comment

Napa-echos ka ba? Anong mae-echos mo?